Rugscholing; bewustwording van uw klachten

15 maart 2016

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Het is ontzettend belangrijk om te weten waar uw rugklachten vandaan komen wanneer u deze duurzaam wilt verhelpen. Bij STEP bent u op het juiste adres wanneer u uw rugklachten duurzaam wilt verhelpen want STEP heeft de kennis in huis die u nodig heeft. Rugscholing kan daarbij helpen en is ontzettend belangrijk. Van alle fysieke klachten waar mensen mee te maken hebben zijn rugklachten toch wel de klachten die het meest voorkomen. De rug is een gevoelig punt van het lichaam dat vaak wordt overbelast op verschillende manieren. Rugscholing is belangrijk om mensen bewust te maken van de impact die bijvoorbeeld tillen of een verkeerde houding kan hebben. Op de werkvloer zorgen rugklachten ervoor dat mensen niet goed kunnen presteren en dat ze zich vaker ziek melden dan nodig zou zijn. Dat is de reden dat het heel erg belangrijk is om te zorgen voor rugscholing bij veel mensen. Waar ligt de kern van uw probleem en waar is het probleem ontstaan? Rugscholing is een van de kerntaken van STEP. Met rugscholing doelen zij op kennisoverdracht wat betreft rugklachten. Organisaties kunnen STEP inschakelen voor rugscholing. Op deze wijze kunnen ze ervoor zorgen dat ziekteverzuim sterk wordt teruggedrongen. Het heeft vele voordelen om er voor te zorgen dat mensen weten waar hun klachten vandaan komen. Pijn heeft namelijk een impact op alles en het hele doen en laten zoals het concentratie en prestatievermogen van werknemers. Het loont dus altijd om er voor te zorgen dat mensen zich beter bewust zijn van de klachten die ze hebben. Met rugscholing krijgt u antwoord op vragen als:

  • Waardoor ontstaan de meest voorkomende rugklachten?
  • Wat is de beste manier om rugklachten te bestrijden?
  • Wat zijn fabeltjes over het ontstaan van rugklachten?
  • Wat is waar over het ontstaan van rugklachten?
  • Wat moet u wel en juist niet doen bij klachten aan de rug?

Rugscholing voor preventie en bestrijding

Het aantal mensen dat pijn heeft aan de rug ligt ontzettend hoog en vele malen hoger dan het zou hoeven liggen. Rugklachten zijn verschillend. De ene rugklacht is de andere niet, wordt wel eens gezegd. Dat is een waarheid als een koe. Mensen kunnen bijvoorbeeld last hebben van de onderrug of juist van de schouders. Wist u dat onderrug problemen voor het grootste deel liggen bij de bilspieren? Er zijn veel feiten en fabels over het rugklachten en daarbij kan rugscholing een goede manier zijn om voor opheldering te zorgen en fabels uit te bannen. Mensen dienen goed naar hun lichaam te luisteren maar wanneer men lange tijd last heeft van pijn, raakt men meer en meer verwijderd van het lichaam. Pijn kan er voor zorgen dat mensen zich op den duur gaan aanpassen aan de pijn. Dat leidt tot disbalans. Mensen proberen zichzelf te ontzien en nemen een andere houding aan die er op den duur echter voor zorgt dat er nog meer klachten ontstaan. Dat leidt uiteindelijk tot een grotere complexiteit en bemoeilijkt het traceren van de kern van de klacht. Waar ontstonden de eerste klachten? Is er sprake van een fysiek trauma of een verkeerde houding? Het zijn allemaal vragen die eerst beantwoord moeten worden om tot een duurzame oplossing van de pijnklacht te komen. Rugscholing is dus tevens preventief. Maar er gaat wel degelijk iets vooraf aan rugscholing, zeker wanneer we te maken hebben met mensen die diepgewortelde problemen hebben ontwikkeld. Pijn went. Dat is merkwaardig maar waar. Mensen die lange tijd rondlopen met pijn aan de rug nemen er op een bepaald moment genoegen mee dat het lichaam protesteert. Dat is echter niet de juiste mentaliteit. Pijn is namelijk een manier van het lichaam om u te laten weten dat er iets niet in orde is. Kom in actie, lijkt het te zeggen. Wilt u meer weten over rugscholing, neem dan contact op met STEP, de stap naar genezing.

Leer en voorkom

Leer en voorkom. Kennis is de helft, wordt er wel eens gezegd. Dat is waar en dat geldt voor vele zaken zoals ook voor rugklachten. Bij STEP staat niet het genezen, maar het voorkomen van rugklachten centraal en dat is waarbij rugscholing onmisbaar is. Wanneer u als bedrijf bijvoorbeeld een training aan uw medewerkers geeft waarbij zij bewust worden gemaakt van de zaken die ze wel en beslist niet moeten doen om pijn aan de rug te voorkomen, dan neemt de kans dat zij problemen ontwikkelen drastisch af. In de verschillende branches bestaan vaak specifieke klachten van werknemers. Evident is dat in de bouw meer klachten ontstaan door het tillen van zware objecten en op een kantoor meer klachten die te maken hebben met een verkeerde houding. Daarom is rugscholing specifiek voor bedrijven en moet het op maat worden aangeboden aan bedrijven om de relevante kennis over te brengen. Natuurlijk kan fysiotherapie helpen bij mensen die last hebben van rugklachten, alleen is het zo dat deze therapie vaak wordt gebruikt wanneer de klachten al vergevorderd zijn en het is meer gericht op het terugdringen van pijn dan op het voorkomen. STEP legt echter de nadruk op het voorkomen en het terugdringen van verdere klachten, ook nadat de klachten zijn verholpen. Terugvallen in oude patronen waardoor de klachten opnieuw ontstaan is namelijk iets wat veel voorkomt. Voorkom klachten en zorg voor een goede training en de juiste kennis. Dat is belangrijk om te zorgen voor een gezond lichaam en een gezonde geest.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn